• Középiskolás történelem verseny 2018

  Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete és Doktori Iskolája...

 • Történelemtudományi Intézet

 • Sorsfordulók, sorsfordítók sorozat őszi előadásai

  Az Eger Város Történeti Kutatócsoport tagjai ismeretterjesztő előadássorozatot tartottak a Bródy Sándor Könyvtárban 2017/2018. tanév őszi félévében a Történelemtudományi Intézet által szervezett Sorsfordulók, sorsfordítók című sorozat keretein belül.

 • Oktatóink előadása az Eperjesi Egyetemen

  A reformáció 500. évfordulója alkalmából az Eperjesi Egyetem 2017. december 4-7. között nemzetközi konferenciát megrendezett. A Reformáció Közép- és Délkelet Európában címmel folyó tanácskozáson a Történelemtudományi Intézet több oktatója is előadást tartott.

 • Dr. Verók Attila Mestertanár Aranyéremben részesült

  2017. november 20-án a Magyar Tudományos Akadémia budapesti székházának dísztermében került sor a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) záróeseményére és a tehetséggondozáshoz kapcsolódó különböző elismerések, díjak átadására.

 • Dr. Petercsák Tivadar szakmai elismerése

  Dr. Petercsák Tivadart, Intézetünk nyugalmazott egyetemi tanárát, az MTA Néprajztudományi Bizottsága az elnökévé választotta. Gratulálunk a professzor úrnak a szakmai elismeréshez!

 • Mária Terézia, Magyarország királynője

  Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének és a Magyar Történelmi Társulatnak a közös szervezésében, Egerben is tudományos konferenciával emlékeztek Mária Teréziáról születésének 300. évfordulóján. A helyi előadókon túlmenően Budapestről (MNL, ELTE) és Pécsről (PTE) is érkeztek kora újkoros kutatók.

 • Hagyományos források, új megközelítések

  Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének Digitalizáció a történelemtudományban kutatócsoportja a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából workshopot szervez Hagyományos források, új megközelítések - A digitalizáció kínálta lehetőségek a történeti kutatásokban címmel. A rendezvény programja megtekinthető az alábbi plakáton.

 • Eszterházy-konferencia az MTÜ alkalmából

  Az Esterhazyanum Kutatócsoport tudományos konferenciát szervezett a névadó egri püspök tiszteletére a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.

 • Középiskolás történelem verseny 2018

  Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete és Doktori Iskolája középiskolás történelem versenyt hirdet A reformáció címmel. A verseny három írásbeli fordulóból áll. A döntő 2018. április 14-én kerül megrendezésre.

 • Dr. Kertész István szakmai elismerése

  Intézetünk professor emeritusát egy újabb ciklusra megválasztották az MTA Ókortörténeti Tudományos Bizottságának tagjává. Gratulálunk a professzor úrnak a szakmai elismeréshez!

 • Kutatók Éjszakája

  A Történelemtudományi Intézet 2017-ben is csatlakozott a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatához.

 • Nők és konfessziók tudományos konferencia

  Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete 2017. szeptember 21-én tudományos konferenciát rendez Nők és konfessziók címmel. A konferencia programja megtekinthető az alábbi plakáton.

 • Rainer M. János köszöntése

  A Történelemtudomány Intézet oktatói és munkatársai a minap 60. születésnapja alkalmából köszöntötték Rainer M. János professzor urat.

 • Dr. Kristóf Ilona kitüntetése

  A Ókori, Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszék főiskolai docensének Minerva Agriensis - Nők a tudományért díjat adományozott az Eszterházy Károly Egyetem.

 • Gyászhír

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Vadász Sándor, a Történelemtudományi Intézet egykori oktatója és professor emeritusa 2017. augusztus 18-án, 87 éves korában elhunyt.

 • Líceum és Universitas. Az egri felsőoktatás története

  Elkészült az egri felsőoktatás történetéről szóló hatrészes riportfilm-sorozatunk DVD kiadása.

 • Az 1956-os események az Egri Pedagógiai Főiskolán

  2017. június 16-án nyílt meg az egri MEFESZ történetét feldolgozó kiállítás az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetében.

 • ITDK-konferencia a Történelemtudományi Intézetben

  Noha nemrég ért véget intézetünk hallgatói számára a XXXIII. OTDK, 2017. április 26-án 4 hallgató részvételével intézményi TDK-konferenciát rendeztünk, mellyel már a XXXIV. OTDK-ra kvalifikálhattak a versenyzők.

 • PhD-hallgatók VI. konferenciája

  Idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Történelemtudományi Doktori Iskola első éves hallgatóinak konferenciája. A 2017. május 4-én tartandó esemény programja megtekinthető az alábbi plakátra kattintva.

 • Valuch Tibor kapta a Polányi Károly-díjat

  A Magyar Szociológiai Társaság 1998-ban Polányi Károly-díjat alapított a legjobb szociológiai könyv illetve folyóirat folyóirat cikk elismerésére. A Polányi-díjat minden évben a közgyűlésen adják át.

 • Hallgatóink a XXXIII. OTDK-n

  Az Országos Tudományos Diákköri Tanács idén tavasszal rendezte meg a XXXIII. OTDK-t. A megmérettetés immár 65 éve tehetséges hallgatók ezreinek biztosít fórumot kutatási eredményeik publikálására.