#hagyomány #innováció #történelem

Utolsó módosítás: 2020. január 22.

Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének Digitalizáció a történelemtudományban kutatócsoportja 2020. január 17-én #hagyomány #innováció #történelem címmel konferenciát rendezett.

A konferenciára hét intézményből (Budapest Főváros Levéltára, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyeteme, Pázmány Péter Katolikus Egyetem és Szegedi Tudományegyetem) 12 előadó érkezett. Rajtuk kívül az Eszterházy Károly Egyetemet dr. Pap József főiskolai tanár, dr. Ballabás Dániel adjunktus, valamint dr. Kalcsó Gyula főiskolai docens képviselte.

A tematikailag szerteágazó előadások között ugyanúgy megtalálhatók voltak az elméleti-módszertani jellegű fejtegetések, mint a gyakorlatban már megvalósult vagy éppen megvalósítás alatt álló kutatások prezentálása. De nem hiányzott a szórakoztató média jelenléte sem, ahol a történelem és videojátékok, illetve a történelmi mémek világába nyerhetett bepillantást a közönség.

A jó hangulatú és konstruktív hangvételű konferencia programja megtekinthető az alábbiakban:

A konferencia helyszíne:

3300 Eger, Eszterházy tér 1. II. em. 313. könyvtár

 • 09:30-09:40 Megnyitó

Térbeliség szekció :: levezető elnök: Pap József

 • 09:40-10:00 Magyarosi Ádám (DE) – Demeter Gábor (BTK TTI) – Bagdi Róbert (DE): Társadalmi egyenlőtlenségek, szegregáció, lakhatási és egészségügyi viszonyok a debreceni iskolások felmérése alapján a Horthy-korszakban
 • 10:00-10:20 Kerepeszki Róbert (DE): A Város és a bűn. A bűnözés térbeliségének vizsgálata a Nagy Háború utáni Budapesten
 • 10:20-10:40 Sipos Nikoletta (DE): Kutatási tapasztaltok és lehetőségek a devianciák 20. század eleji terjedésének vizsgálatában – Az öngyilkosság jelenségének példája

Iskolai anyakönyvek szekció :: levezető elnök: Pap József

 • 10:40-11:00 Szögi László (ELTE): A Repertorium Academicum Hungariae adatbázis készítése
 • 11:00-11:20 Kádár Zsófia (ELTE) – Ternovácz Bálint (BFL): A nagyszombati, pozsonyi és győri jezsuita gimnáziumi anyakönyvek elektronikus feldolgozása és publikálása
 • 11:20-11:40 Hozzászólások, vita
 • 11:40-12:00 Kávészünet

Személyi adatbázisok szekció :: levezető elnök: Nagy Andor

 • 12:00-12:20 Kiss Zsuzsi (ELTE): Tudáselit kutatás akkor és most. Az ELTE TáTK történeti elitkutatásának tapasztalatai
 • 12:20-12:40 Pilkhoffer Mónika (PTE): A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet tagsága a dualizmus korában
 • 12:40-13:00 Pap József (EKE): Rekordok és képviselők. Relációs adatbázis alkalmazása egy társadalomtörténeti kutatásban
 • 13:00-13:20 Ballabás Dániel (EKE): Genealógiai adatok manipulálása R nyelven
 • 13:20-13:40 Gyimesi Réka (PTE): A források digitalizációjának és összekapcsolásának lehetőségei a 19. századi Bonyhád történetének kutatásában
 • 13:40-14:00 Hozzászólások, vita
 • 14:00-14:30 Büféebéd

Forráskutatás és forráskiadás szekció :: levezető elnök Ballabás Dániel

 • 14:30-14:50 Kalcsó Gyula (EKE): A forráskiadás a digitális bölcsészeti kutatásokban
 • 14:50-15:10 Domokos György (PPKE): A hungarikakutatás kihívásai Itáliában (Végül nem tudott eljönni.)
 • 15:10-15:30 Szovák Márton (PPKE): A hungarikakutatás kihívásai Magyarországon
 • 15:30-15:50 Telek Ágnes (BFL): Budapest Időgép – Múltunk kutatásának jövője

Szórakoztató média szekció :: levezető elnök Bartók Béla

 • 15:50-16:10 Vas János (DE): A történelem és a videojátékok keresztmetszete – avagy a történettudomány megjelenése a videojátékokban
 • 16:10-16:30 Rudisch Ferenc (SZTE): Történelem, részvételi kultúra, humor. Történelmi témájú internetes mémek a közösségi médiában
 • 16:30-16:50 Hozzászólások, vita

A konferencia támogatói:

 • NKFIH 112429 „A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárása és társadalomtörténeti elemzése"
 • EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen"


< Vissza