Az egyetemi tervektől az egyetemmé válásig

Utolsó módosítás: 2020. január 22.

A Történelemtudományi Intézet dolgozóinak közös munkája eredményeként elkészült az egri Líceumhoz kötődő oktatás történetét bemutató kötet.

A könyv három fejezetre tagolva, a kezdetektől az egyetemmé válás évéig foglalja össze a több mint 300 éves egri (felső)oktatás történetét. Nagy Andornak az "Egyetemalapítási törekvések a barokk Egerben (1700-1828)" című írása bemutatja az egri universitas pilléreit és az egri egyetemi eszme máig ható örökségét. Bartók Béla Pyrker János László egri érseksége idejétől az államosításig mutatja be a Líceumhoz kötődő oktatási intézményeket "Az egri érseki Líceum iskolái (1828-1948)" címmel. A téma legújabb kori történetével pedig Makai János foglalkozik, aki "A pedagógiai főiskolától az egyetemig (1949-2016)" címmel foglalja össze az intézmény elmúlt évtizedeinek mozgalmas időszakát.

A mű elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 "Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című pályázata támogatta.


< Vissza