Eszterházy-konferencia az MTÜ alkalmából

Utolsó módosítás: 2017. november 27.

Az Esterhazyanum Kutatócsoport tudományos konferenciát szervezett a névadó egri püspök tiszteletére a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.

Az Esterhazyanum Kutatócsoport 2017. november 16-án tudományos konferenciát szervezett, Eszterházy Károly – egy püspöki életmű a „tudományok és művészetek javára" címmel az egri Líceum kápolnatermében. A rendezvény több alkalomból is emlékezetessé vált, hiszen ünnepi bejelentések, díszdoktor avatás és könyvbemutató is emelte a tudományos tanácskozás rangját.

A konferenciát, Dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke és Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem rektora nyitotta meg. Megnyitó szavaikban méltatták az Egyetem dísztoktorává váló, Dr. Bitskey István professor emeritust, az MTA doktorát, aki sok szállal kötődik Egerhez, az Egyetemhez, valamint az Eszterházy-kutatáshoz. A dísztoktori avatás mellett, Dr. Ternyák Csaba a megnyitó beszédében jelentette be, hogy a névadó egri püspök tiszteletére szobrot terveznek állítani a Líceum és a Bazilika közötti Eszterházy téren, amelynek kivitelezésére a város adakozó intézményei és polgárai támogatását is örömmel várják. Ezt követően, Dr. Liptai Kálmán, az intézmény egyetemmé válásának alkalmából elkészült Eszterházy-díszalbum megjelenését adta hírül.

A konferencia ünnepi részét követően egész napos szakmai tanácskozásra került sor a püspök életművéhez kapcsolódóan: Eszterházynak a püspöki uradalom irányításában végzett munkájáról, a hozzá benyújtott kérvények kezeléséről, Eger korabeli művészetében betöltött szerepéről, a pápai reformátusokkal való kapcsolatáról, a könyvkiadói tevékenységéről, a cirill betűs könyvgyűjteményéről, valamint a püspökkel kapcsolatos adomákról és születésének kétszázadik évfordulójának Egerben való megünnepléséről.

Az idei konferencián került sor arra is, hogy az Egyetem Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszéke, illetve az Esterhazyanum Kutatócsoport kollégáiból összeállt munkacsoport is bemutatta a kétéves kutatómunkáját. Ennek eredménye a Kossuth Kiadó és a Líceum Kiadó közös gondozásában megjelent „A könyvkiadó egri Líceum (1755–1949)" című kétkötetes bibliográfia, amely a Püspöki és Érseki Líceumi Nyomda működését kívánja rekonstruálni a fennállásának teljes időszakában. A munka bemutatásával minden eddiginél pontosabb képet kaphatunk Eger szellemi és kulturális életének eddigi fehér foltjáról, az egri főpapok könyvkiadási tevékenységéről, az egri Líceumban folyó korabeli oktatásról, annak színvonaláról, de ugyanígy a város kevésbé ismert művelődéstörténetéről és mindennapi életéről egyaránt.

A konferencia szüneteiben volt megtekinthető és megvásárolható az Esterhazyanum Kutatócsoport új kiadványai is, amelyek a Líceum Kiadó gondozásában jelentek meg. Ezek között is a konferencia megnyitójában bejelentett képes album [Nagy Andor (szerk.): Eszterházy egyeteme. Az egri Líceum képes albuma. Eger, Líceum Kiadó, 2017.], másfelől a kétkötetes forráskiadás [Mizera Tamás–Nagy Andor–Verók Attila: A könyvkiadó egri Líceum. Történet és kiadványjegyzék. I–II. Budapest–Eger, Kossuth Kiadó–Líceum Kiadó, 2017.], valamint a „Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat három új füzete [Horváth István: Pyrker János László érsek egri öröksége. Eger, Líceum Kiadó, 2017.]; [Tengely Adrienn: Bartakovics Béla, a kultúra mecénása. Eger, Líceum Kiadó, 2017.]; [Bartók Béla: Eszterházy Károly püspök emlékezete Egerben 1925-ben. Eger, Líceum Kiadó, 2017.].

Az elhangzott előadásokból az Esterhazyanum Kutatócsoport tanulmánykötet megjelenését tervezi a jövő évi tudomány havi konferenciára.

A rendezvényt az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások

komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című pályázat támogatta.


< Vissza