Eszterházy-konferencia

Utolsó módosítás: 2016. szeptember 21.

A Szenci Városi Múzeum (Mestské kultúrne stredisko Senec) „Az Esterházyak fraknói ifjabb ága – uradalmak, egyéniségek” címmel szervezett tudományos konferenciát 2016. szeptember 13-án.

A Szenci Molnár Albert Alapiskola épületének színháztermében megrendezett konferencián az EKE Történelemtudományi Intézetének munkatársai is előadást tartottak. Dr. Verók Attila (tanszékvezető főiskolai docens, Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék) „Eszterházy Károly és egri nyomdája" címmel tartott előadást, amelyben az Eszterházy-biográfia összefüggésrendszerébe illesztve vizsgálta meg a nyomdászattörténet 18. század végi szakaszát. Nagy Andor (tudományos segédmunkatárs, Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport) „Eszterházy Károly és a 19. századi egri főpapok könyvkiadási tevékenysége" című előadásában az egri Líceumi Nyomda könyvkiadói tevékenységének bemutatásával és annak elemzésével foglalkozott. Az előadások lehetőséget nyújtottak arra, hogy az előadók beszámolhassanak a Püspöki Líceumi Nyomda szellemi tevékenységének jelentőségét összefoglaló és – reményeink szerint – hamarosan bemutatásra kerülő, „A könyvkiadó egri Líceum. Az egri Líceumi Nyomda kiadványai 1755–1852" című bibliográfiáról is.

A konferencia-részvételt a „T00948-EMMI intézményi kiválósági támogatás saját forrás (eredményes szervezeti egység, kiválósági hely)" elnevezésű pályázat támogatta.


< Vissza