Jelentős pályázati siker

Utolsó módosítás: 2020. október 19.

Tovább folytathatja munkáját a dr. Pap József által vezetett parlamentarizmustörténeti NKFIH (OTKA) kutatócsoport a Történelemtudományi Intézetben.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a napokban hozta nyilvánosságra a támogatott OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok) kutatások listáját, amelyen szerepel az Eszterházy Károly Egyetemhez tartozó „Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból" címet viselő, közel 48 millió forint költségvetésű program is.

A kutatás alapvető célkitűzése, hogy közelebbről feltárja és megismertesse a dualizmus kori Magyarország nemzetiségek által lakott peremterületeinek regionális politikai viszonyait. Ennek érdekében hét vármegyét és hat várost érintően terveznek levéltári alapkutatásokat végezni a történész kollégák. Adaptálva a Történelemtudományi Intézetben működő Digitalizáció a történelemtudományban kutatócsoport eredményeit is, új módszertani technikákat terveznek kidolgozni a történelmi adatok vizualizációjához és a múltban létező családi és egyéb kapcsolati hálózatok elemzéséhez. Ezeket a kutatói utánpótlásnevelésbe, a doktori és a diszciplináris mesterképzésbe is integrálni szándékoznak, megteremtve ezáltal a „digitális történelem" oktatási és kutatási feltételeit az egyetemünkön.

A kutatócsoport tagjainak többsége évek óta aktív szakmai kapcsolatot ápol egymással. A csoport magját az Eszterházy Károly Egyetem (dr. Pap József főiskolai tanár, a kutatócsoport vezetője, dr. Ballabás Dániel adjunktus, dr. Nagy Andor tudományos munkatárs, Berecz Anita tudományos segédmunkatárs, doktorjelölt, valamint Bozó-Szűcs Diána doktorjelölt, dr. Bóna László történész) és a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (dr. Pál Judit egyetemi tanár, dr. Vlad Vasile Popovici adjunktus, dr. Ferenczi Szilárd történész, Szabó Zsolt PhD-hallgató) történelemtudományi intézetei és doktori iskolái adják. Továbbá egy-egy kutatóval szintén képviselteti magát a Debreceni Egyetem (dr. Szendrei Ákos történész), a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete (dr. Vörös László tudományos munkatárs), a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (dr. Tóth-Barbalics Veronika könyvtári főosztályvezető) és a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium (dr. Szilágyi László kutatótanár) is.

Egy olyan csoport készül a közös munkára, melynek egyes tagjai a dualizmus kori magyar parlamentarizmus történetének kutatásában már jelentősebb szakmai múltat tudnak maguk mögött, a fiatalabbak pedig mostanában szerezték-szerzik meg a tudományos fokozatukat, alkalmasint az előző pályázati ciklus által nyújtott lehetőségekkel élve. Az új program magában hordozza a kutatói utánpótlás kinevelésének és biztosításának a lehetőségét és a kutatóműhely fejlesztését. Emellett ki kell emelni azt az együttműködést is, mely az egri és a kolozsvári egyetem közötti évtizedes kapcsolatra épül, azt tovább erősíti. Fontos cél, hogy a fiatalabb kutatói generáció körében is kialakuljanak azok a jól működő tudományos kapcsolatok, melyek a szenior tagok között már évek óta fennállnak. Illetve lényeges szempont még, hogy a romániai kutatói kapcsolatok mellett a szlovákiai kollegákkal is aktív együttműködés alakuljon ki.

Részben a Történettudományi Intézethez kapcsolódik egy másik sikeres NKFIH (OTKA) pályázat is. Dr. Rainer M. János professzor, a Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője irányítja „A Kádár-korszak és a rendszerváltás. Elit, értékrend és konfliktus" címet viselő kutatási programot, melyet az 1956-os Intézet Közhasznú Alapítvány nyújtott be és nyert el.

Kollégáinknak gratulálunk!


< Vissza