Konferencia a történeti hálózatkutatásról

Utolsó módosítás: 2018. november 06.

A Szegedi Információtörténeti Műhely a Sic Itur ad Astra Műhellyel közösen 2018. október 25-én konferenciát szervezett "Hálózat, Információ, Történelem" címmel az ELTE BTK központi épületében, melyen intézetünk két oktatója is részt vett.

A konferencia célja, hogy a történeti kutatásokban felmerülő kapcsolatokról és hálózatokról fogalmazzon meg új kérdéseket és válaszokat. Ennek nyomán olyan hálózatok kerültek bemutatásra mint a levelezőhálózatok, tudósító és tudóshálózatok, információ- és kémhálózatok, illetve családi és rokonhálózatok.

A konferencián Dr. Pap József Népképviselők és népképviselet a dualizmus korában – hálózatvizsgálat relációs adatbázissal címmel tartott megnyitó előadást, amelyben a kutatómunkájának eredményei mellett az adatfeldolgozások új szemléletmódjáról értekezett. Nagy Andor Az alkalmi nyomtatványok kapcsolattörténeti forrásértékei – módszertani felvetés a brassói szász elit érvényesülési stratégiái nyomán (1650–1700) címmel tartotta meg előadását, amelyben egy kevésbé feltárt dokumentumtípusnak a történeti hálózatkutatásban történő használhatóságának lehetőseit ismertette.


< Vissza