Konferenciafelhívás

Utolsó módosítás: 2019. december 13.

Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének Digitalizáció a történelemtudományban kutatócsoportja #hagyomány #innováció #történelem címmel konferenciát szervez Egerben, 2020. január 17-én.

A számítástechnika és a történelemtudomány kapcsolata immáron több mint fél évszázados múltra tekint vissza, amelybe viszonylag hamar bekapcsolódtak a hazai történészek is. Az 1970-es években megkezdett első kutatások azonban végül nem tudtak kiteljesedni, így sokáig egy kudarcba fulladt historiográfiai fejleményként élt a szakmai köztudatban a számítógépek történelemtudományi alkalmazása. Az informatika napjainkban tapasztalható robbanásszerű fejlődése nyomán azonban világszerte felértékelődőben vannak a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket kihasználó megközelítések, módszertani megoldások a bölcsészettudományok, s ezen belül a történelemtudomány területén is. Mindez időszerűvé teszi, hogy párbeszédet kezdeményezzünk a digitalizáció szakmailag értelmesnek mutatkozó felhasználási lehetőségeiről és a nagyobb nyilvánosság előtt is teret adjunk az e téren zajló kutatások megismerésének. Konferenciánk tehát fórumot és bemutatkozási lehetőséget kínál a digitális történelemben érdekelt kutatók, doktoranduszok, hallgatók számára.

A konferencián az elméleti, módszertani, historiográfiai kérdésekkel foglalkozó és a gyakorlati megvalósítást előtérbe helyező előadásokat ugyanúgy szívesen látjuk, mint a folyamatban lévő, illetve már megvalósult kutatások, projektek prezentálását. Tematikai megkötések nélkül várjuk azokat a kollégákat, történészeket és interdiszciplináris megközelítés esetén az érintkező területek kutatóit is, akik szakmai céljaik megvalósítása érdekében a kutatási tevékenységük során hangsúlyosan támaszkodnak a digitalizációval elérhetővé vált lehetőségekre, eszközökre, módszerekre.

Kérjük a jelentkezőket, hogy 2019. december 8-ig küldjék el tervezett előadásuk rövid (1-2 ezer karakteres) szinopszisát a szervezők részére, a ballabas.daniel@uni-eszterhazy.hu címre. 

Letölthető dokumentum


< Vissza