Konferenciafelhívás

Utolsó módosítás: 2020. október 19.

Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete tudományos konferenciát szervez „Idegen hadakban” címmel.

A 18. század háborúit három magyar katonanemzedék harcolta végig idegen hadakban – írta 1984-ben dr. Zachar József hadtörténész, egyetemünk egykori oktatója Idegen hadakban című könyve ajánlójában. E vitézek közül sokan méltatlanul kikerültek a magyarországi hadtörténelem látóköréből, pedig emléküket, tetteiket, erényeiket választott hazájuk ma is számon tartja. Egykori kiváló tanárunk és a külföldön elhunyt magyar katonák előtt tisztelgünk egy hasonló témájú konferencia meghirdetésével.

A kora újkori hadművészeti átalakulások, a nagy létszámú állandó hadseregek kialakulása, az új harcászati eszközök és csapatnemek megjelenése valamint a különböző katonai szövetségek létrejötte a hadviselés „nemzetköziesedését" is magával hozta. Az elmúlt négy évszázadban számos alkalommal – kényszerű emigráció, határváltozás, megélhetés vagy csupán katonai karrier-építés céljából – szolgáltak magyarok idegen országok reguláris vagy irreguláris haderőiben.

Konferenciánk célja emléket állítani ezeknek a honfitársainknak, akik haditetteikkel gyakran nemzetközi hírnevet is szerezve vívtak ki elismerést a magyarság számára a világ minden táján. Szívesen látunk minden olyan előadást, amely többé vagy kevésbé ismert személyek katonai pályáját mutatja be a kora újkortól egészen napjainkig. A tisztek mellett a legénységi beosztású magyarok szolgálatát is szeretnénk megismertetni. Fontosnak tartjuk emellett a hadifoglyok személyes történeteinek feltárását és a kutatásuk népszerűsítését is, így konferenciánkon ilyen témájú előadásoknak is teret kívánunk biztosítani. Az előzetes tervek szerint a konferencia az alábbi főbb témakörök, kutatási irányvonalak köré fog szerveződni:

 • A huszárság meghonosítása Európa és a világ hadseregeiben
 • Katonatiszti életpályák idegen országok hadseregeiben
 • Magyarok az Egyesült Államok háborúiban
 • Magyar katonák szolgálata Latin-Amerikában
 • Magyar katonák tevékenysége Ázsiában és Afrikában
 • Negyvennyolcas katonai emigránsok a világ körül
 • Magyar hadifogolysorsok a 18–20. század folyamán
 • Magyarok a Nagy Háború külföldi seregeiben
 • Magyar nemzetiségű katonák az utódállamok hadseregeiben
 • Magyarok a francia idegenlégióban
 • Magyarok a 2. világháború külföldi haderőiben
 • Magyar nemzetiségű katonák a kommunista tábor hadseregeiben
 • Magyarok a hidegháború forró pontjain
 • Magyar nemzetiségű katonák az 1990-es évek fegyveres konfliktusaiban

Örömmel vesszük a fenti témakörökben kutatásokat folytató, legalább alapszakos diplomával rendelkező kollégák jelentkezését. Megfelelő számú jelentkező esetén angol nyelvű szekció indítását is tervezzük. A konferenciára az alábbi linken található űrlap kitöltésével, és egy – legfeljebb 200 szó terjedelmű – szakmailag megalapozott absztrakt csatolásával lehet jelentkezni: https://forms.gle/gN1xEy6FBKvW6kyQ7

A jelentkezéseket 2020. szeptember 15-ig várjuk. A jelentkezés további feltétele lesz a regisztrációs díj befizetése, melynek összege 5000 Ft + igény esetén a szállás költsége. A befizetésre vonatkozó értesítéseket az absztraktok befogadását követően küldjük el.

A konferenciára terveink szerint 2020 novemberében kerül sor, helyszín: Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Eszterházy tér 1.

A további részletekről a jelentkezők számának ismeretében adunk tájékoztatást. További információ: idegenhadakban2020@gmail.com

Üdvözlettel a szervezők:

Ambrus László - Dr. Bartók Béla - Rakita Eszter


< Vissza