A képzés rendje

Utolsó módosítás: 2016. április 26.

A doktori képzés általános rendjéről a Történelemtudományi Doktori Iskola Képzési Terve (KT), a Doktori Iskola Működési Szabályzatának (MSZ) 9-10. §-a, valamint az Eszterházy Károly Főiskola Intézményi Doktori és Habilitációs Szabályzatának (IDHSZ) 9-11. §-a rendelkezik.

 

FIGYELEM! A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők:

  • A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév.
  • A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.

Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni. Ennek megfelelően az újonnan belépők számára az alábbiak csak iránymutató jelleggel bírnak. A nyolc félévre kibővített tanegységlista közzétételéig szíves türelmüket kérjük.

A 2016. szeptember 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesítőkre vonatkozó szabályok:

Doktori iskolánkban a szervezett képzés 6 félévből áll. A 6 félév alatt az abszolutórium megszerzéséhez a hallgatónak 180 kreditet kell teljesítenie az alábbiak szerint.

Minden kurzus 6 kreditet ér. A kurzusok felvételével és elvégzésével megszerezhető maximális kreditek száma 108, a minimálisan, tehát kötelezően megszerzendőké 84. A minimálisan megszerzendő kreditek részben a kötelező tárgyak, részben pedig a 2 kötelezően (irányítottan) választandó kurzus elvégzéséből áll.

A kötelező tárgyak zömét 3 modul kurzusai teszik ki, melyek a következők: 4 kurzusból álló historiográfia, 2 kurzusból álló idegen nyelvű szakszöveg és szakirodalom olvasás és 4 kurzusból álló, személyre és kutatási témára szabott tutoriális modul (konzultációk a témavezetővel és beszámolók). Ehhez a 3 kötelező modulhoz társul ugyancsak kötelező tárgyként 1 történelemfilozófiai és 1 módszertani kurzus. Az összesen 12 kötelező és a 2 kötelezően választandó kurzus mellé érdeklődésétől és idejétől függően a doktorandusz annyi meghirdetett kurzust vesz fel és végez el, amennyit akar, ám ezek közül maximálisan csak 4 konvertálható kreditté (összesen 24 kreditnyi értékben). A doktorandusz teljesítményét minden kurzus esetében 5 fokozatú skálán értékeli a tanár. Elégtelen minősítés esetén azonban a kurzusért kredit nem adható.

A kötelező tárgyak elvégzését a doktorandusz köteles a javasolt tanmenetnek megfelelően elvégezni, ám ez alól indokolt esetben a doktori iskola vezetője felmentést adhat. A többi tárgy felvételének időpontja a doktorandusztól és az aktuális kurzuskínálattól függ. A tanmenet alapelve, hogy a kötelező, valamint az irányítottan és szabadon választott tárgyak túlnyomó többségét az első 4 félévben végezze el a doktorandusz, hogy az utolsó 2 félévben disszertációjának elkészítésére tudjon koncentrálni. Az ütemezést és a munka arányos elvégzését a témavezető felügyeli a második évtől hetente tartandó konzultációs órák, illetve megbeszélések keretében.

A kötelező és szabadon választott tárgyakon felüli krediteket kutatási és oktatási tevékenységgel szerezheti meg a doktorandusz. 

A kurzusok szerkezete

A kurzusok felvételi struktúrája

Egyéni képzési rend

Jelentős elméleti felkészültséggel és nagy szakmai tapasztalattal, valamint dokumentált tudományos teljesítménnyel rendelkező szakemberek számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanulmányi kötelezettségek egy részének teljesítése nélkül szerezzenek doktori fokozatot. Az egyéni képzés általános feltételeiről az MSZ és az IDHSZ rendelkezik.


< Vissza