A képzés rendje (2016-2018)

Utolsó módosítás: 2018. október 29.

A doktori képzés általános rendjéről a Történelemtudományi Doktori Iskola Képzési Terve, a Doktori Iskola Működési Szabályzata, valamint az Eszterházy Károly Egyetem Doktori és Habilitációs Szabályzata rendelkezik.

A doktori képzés 8 félévből és két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A 8 félév alatt az abszolutórium megszerzéséhez a hallgatónak 240 kreditet kell teljesítenie az alábbiak szerint.

Minden kurzus 6 kreditet ér. A kurzusok felvételével és elvégzésével minimum 108, maximum 144 kredit szerezhető. A kötelező tárgyak zömét négy modul kurzusai teszik ki, amelyek a következők: 4 kurzusból álló historiográfia, 2 kurzusból álló idegen nyelvű szakszöveg és szakirodalom olvasás, 2 irányítottan választott kurzus, valamint egy 8 kurzusból álló, személyre és kutatási témára szabott tutoriális modul (konzultációk a témavezetővel és beszámolók). Ehhez a négy kötelező modulhoz társul ugyancsak kötelező tárgyként 1 történelemfilozófiai és 1 készségfejlesztő kurzus. Az összesen 18 kötelező kurzus mellé érdeklődésétől és idejétől függően a doktorandusz annyi egyéb, meghirdetett kurzust vesz fel és végez el, amennyit akar, ám ezek közül maximálisan csak 6 konvertálható kreditté (összesen 36 kreditnyi értékben). A doktorandusz teljesítményét minden kurzus esetében 5 fokozatú skálán értékeli a tanár. Elégtelen minősítés esetén azonban a kurzusért kredit nem adható.

A kötelező tárgyak elvégzését a doktorandusz köteles a javasolt tanmenetnek megfelelően elvégezni, ám ez alól indokolt esetben a Doktori Iskola Tanácsa felmentést adhat. A többi tárgy felvételének időpontja a doktorandusztól és az aktuális kurzuskínálattól függ. A tanmenet alapelve, hogy a kötelező és szabadon választott tárgyak túlnyomó többségét az első 4 félévben végezze el a doktorandusz, hogy az utolsó 4 félévben disszertációjának elkészítésére tudjon koncentrálni.

A kötelező és szabadon választott tárgyakon felüli krediteket — a Doktori Iskola Működési Szabályzatában foglaltak szerint — publikációs és oktatási tevékenységgel szerezheti meg a doktorandusz.

A kurzusok szerkezete

A kurzusok felvételi struktúrája

Egyéni képzési rend

Jelentős elméleti felkészültséggel és nagy szakmai tapasztalattal, valamint dokumentált tudományos teljesítménnyel rendelkező szakemberek számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tanulmányi kötelezettségek egy részének teljesítése nélkül szerezzenek doktori fokozatot. Az egyéni képzés általános feltételeiről az MSZ és az EDHSZ rendelkezik.


< Vissza