TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA FELVÉTELI

Utolsó módosítás: 2020. november 22.

Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2021/2022. tanév őszi félévére ösztöndíjas és önköltséges helyekre.


A jelentkezési határidő: 2021. május 30.


A doktori iskola az újkori és a jelenkori magyar történelem témakörén belül az alábbi doktori alprogramokra várja a jelentkezéseket:

  • A Magyar Királyság, illetve a Kárpát-medence története 1526–1790 között
  • Magyarország története a reformkor végétől napjainkig

A doktori iskolában a törzstagok alább felsorolt kutatási területeihez kapcsolódó témák mellett - egyéni egyeztetéssel - egyéb témajavaslatokra is nyitottak vagyunk.

  • Rainer M. János: a II. világháború utáni magyar történelem, 1956-os forradalom, sztálinizmus, posztsztálinizmus, Kádár-korszak, rendszerváltás
  • Romsics Ignác: Magyarország története a 19. és 20. században, különös tekintettel a politika- és eszmetörténetre, beleértve a történetírás történetét
  • Valuch Tibor: társadalom- és művelődéstörténet, Magyarország társadalom- és művelődéstörténete a XX. században, a magyar nagyüzemi munkásság társadalomtörténete, európai társadalomtörténet
  • Pap József: a 19. század második felének és a 20. század első évtizedeinek magyar társadalomtörténete, neoabszolutizmus-kori vármegyei apparátus, országgyűlési választások és képviselők
  • Gebei Sándor: Erdélyi Fejedelemség, Rákóczi-szabadságharc, lengyel-magyar kapcsolatok
  • Kalmár János: a 17-18. századi Habsburg Monarchia története: gazdasági, társadalmi, politikai és művelődéstörténeti vonatkozások.
  • Pál Judit: Erdély 18-19. századi társadalom- és politikatörténete, várostörténet, elitkutatás, az erdélyi örmények története
  • Vargáné Balogh Judit: Erdély története, egyháztörténet, a székelység története, társadalomtörténet

Felvételi információk: http://tortenelem.uni-eger.hu/hu/tort/phd/felveteli-informaciok 


 

 

 

 


< Vissza