Felvételi információk

Utolsó módosítás: 2020. november 22.

Aktuális információk

Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2021/2022. tanév őszi félévére. A jelentkezési határidő 2021. május 30. A felvételi beszélgetésre június közepén kerül sor (a rendkívüli helyzetre való tekintettel valószínűleg online módon), a döntés pedig július végén várható.

A jelentkezés alapfeltétele MA szintű történelem (egyéni elbírálás alapján esetleg más) szakos diploma és egy "C" típusú középfokú nyelvvizsga valamely élő idegen nyelvből (a kora újkori program esetén a latin is elfogadható). Az egyéb benyújtandó dokumentumokról lentebb tájékozódhat.

A felvételi eljárás díja 7.500 forint. Az összeget a 10035003-00336121-00000000 számlaszámra kérjük utalni. A közlemény mezőben a "NÉV tört. PhD felv." szöveg szerepeljen. 

A költségtérítés várható összege 90.000 Ft/félév. Lehetőség van ösztöndíjas helyre való pályázat benyújtására is. A doktorandusz ösztöndíj összege az első két tanévben (képzési és kutatási szakasz) 140.000 Ft/hó, a harmadik és negyedik tanévben pedig (kutatási és disszertációs szakasz) 180.000 Ft/hó.

Amennyiben további információra van szüksége, forduljon a Doktori Iskola titkárához.

A jelentkezési dokumentációt a következő címre kérjük postázni: Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolája. Dr. Berecz Anita részére. 3300 Eger, Eszterházy tér 1. Az elektronikusan kért anyagokat a berecz.anita@uni-eszterhazy.hu címre kell elküldeni.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

A doktori képzésre való jelentkezéshez benyújtott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

(Figyelem! A publikációk és az OTDK-részvétel/helyezés NEM feltétele a jelentkezésnek, de a pontszámításnál természetesen előnyt jelentenek! Az ezekhez kapcsolódó dokumentumok beküldése tehát opcionális.)

 

a) elektronikusan és nyomtatottan is beküldendő

 • kitöltött jelentkezési lap (a letöthető DOCX formátumban, valamint nyomtatottan és aláírva)
 • megjelent vagy igazoltan megjelenésre elfogadott, a felvételi pontszámításnál az MSZ 2. melléklete alapján releváns publikációk (PDF formátumban és nyomtatottan)
 • kutatási terv az MSZ 3. melléklete szerint elkészítve (PDF formátumban és nyomtatottan)
 • szakmai önéletrajz (PDF formátumban és nyomtatottan)
 • publikációs jegyzék (teljes bibliográfiai leírást kérünk, az oldalszám vagy „n" feltüntetésével, PDF formátumban és nyomtatottan)

b) az alábbiakat nem kérjük elektronikusan, csak postai úton küldendők be

 • a felvételi eljárás díjának befizetését igazoló irat
 • MA/egyetemi oklevél másolata (az eredeti utólagos bemutatása mellett)
 • nyelvtudást igazoló okmányok másolatai (az eredtei utólagos bemutatása mellett)
 • OTDK-n való részvétel/helyezés igazolása (oklevél másolata)
 • témavezető fogadónyilatkozata
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány

A jelentkezők rangsorolása

A jelentkezők értékelése részben a benyújtott pályázat, részben a felvételi beszélgetés alapján történik. A beszélgetés során a Felvételi Bizottság meggyőződik a jelentkező szakmai felkészültségéről és kutatási elképzeléseiről.

A felvételi rangsorolás 4 szempont alapján történik, melyek mindegyikére 25-25 pont adható:

 • az oklevél minősítése (MSZ 4. melléklet szerint)
 • nyelvismeret (MSZ 4. melléklet szerint)
 • korábbi tudományos teljesítmény (a benyújtott szakmai anyagok alapján, azok minőségére való tekintettel, a Felvételi Bizottság mérlegelése szerint)
 • szakmai beszélgetés

Az elért összpontszám alapján a Felvételi Bizottság rangsorolja a jelentkezőket és — esetleg egyéb szempontokat is figyelembe véve — meghatározza a minimális felvételi ponthatárt. A doktori képzésre történő felvételhez legalább 60 pont szükséges, de ennek elérése nem jelent garanciát a tényleges felvételre vagy bármilyen ösztöndíj elnyerésére. A Felvételi Bizottság a kialakított rangsor alapján tesz felvételi javaslatot az EDHT elnökének.


< Vissza