Fokozatszerzési eljárás

Utolsó módosítás: 2015. szeptember 29.

A doktori fokozatszerzés folyamatát és részletes szabályait az IDHSZ 15–28. és az MSZ 11-16. §-a tartalmazza. Az alábbiakban az eljárás megindításával kapcsolatos fontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.

Az eljárás lefolytatása

A fokozatszerzési eljárás megindításakor, illetve az eljárás során a jelölttel a doktori iskola titkára tartja a kapcsolatot, gondoskodva a hozzá benyújtott dokumentumoknak az illetékes hivatalokhoz, testületekhez és egyéb közreműködő személyekhez való eljuttatásáról, illetve szükség esetén az ezektől származó iratoknak a jelölttel való megismertetéséről.

Nyelvi követelmények

A tudományterület műveléséhez szükséges két idegen nyelv ismeretének igazolása két „C" típusú (komplex) középfokú (B2 szintű) államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával történik. Indokolt esetben elfogadható egy „C" típusú (komplex) felsőfokú (C1 szintű) és egy „C" típusú (komplex) alapfokú (B1 szintű) nyelvvizsga is.

Publikációs követelmények

A fokozatszerzési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor a jelöltnek minimum 5 publikációval kell rendelkeznie, melyeknek szorosan kapcsolódniuk kell a jelölt kutatási témájához. Ezek között legalább 3 szaktanulmánynak/könyvfejezetnek (köztük egy disszertációfejezettel felérő, nagyobb terjedelmű munkának) kell lennie.

A DIT nem csak a publikációk mennyiségét, hanem azok minőségét is megvizsgálja. Ennek alapján — indokolt esetben — további publikációs követelmények írhatók elő a fokozatszerzési eljárás megindításának feltételeként.

A jelölt publikációs jegyzékének szerepelnie kell a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázisban.

Benyújtandó dokumentumok

A doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, jelentkezéssel és annak elfogadásával indul. A doktori képzésben részt vevő személy az abszolutórium megszerzése után nyújthatja be kérelmét a fokozatszerzési eljárás megindítására, amelyhez az IDHSZ 17-18. §-ában felsorolt dokumentumokat szükséges csatolni.


< Vissza