EKE-OTKA Kutatócsoport

Utolsó módosítás: 2018. szeptember 07.

Az OTKA Bizottság kedvező döntése értelmében 2015. február 1-jén kezdte meg munkáját a dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárására és társadalomtörténeti elemzésére alakult kutatócsoport.

A kutatócsoport hosszabb távú célja egy több kötetből álló életrajzi lexikon összeállítása az 1865 és 1918 közötti magyar országgyűlések tagjairól, majd ennek prozopográfiai alapú feldolgozása. E vállalkozáshoz azonban egy nagyobb arányú előzetes adatgyűjtésre van szükség, hiszen a szóba jöhető személyi kör és annak életviszonyai jelenleg még jórészt feltáratlanok és ismeretlenek. A 2015 elején kezdődő, négy évet felölelő pályázati ciklusban e feltáró munkának az elvégzését és a lexikon első kötetének publikálását vállalta a kutatócsoport.

Először egy teljes és ellenőrzött listát készítünk az érintett személyekről, vagyis a képviselőház és a főrendiház valamennyi tagjáról, amelyet egy archontológia formájában publikálunk a következő év elején. Ezt követően komplex módon és egységes szempontok alapján feltérképezzük a feltárt személyi körbe tartozók életpályáját, családi hátterét, gazdasági viszonyait. Ehhez hasznosítani kívánjuk a szakirodalom meglévő eredményeit, a nyomtatásban megjelent korabeli és újabb adattárakat, almanachokat, s ezen kívül levéltári forrásfeltáró munkát is tervezünk. Terveink szerint a kutatás végeztével egy olyan megbízható személyi adattár birtokába jutunk majd, amelynek elemzésével az eddigieknél jóval pontosabb és differenciáltabb képet kaphatunk a dualizmus korának magyar politikai elitjéről.


< Vissza