DIGITALIZÁCIÓ A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYBAN KUTATÓCSOPORT

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 27.

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 "Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című pályázathoz több kutatócsoport, illetve kutatási program is csatlakozik a Történelemtudományi Intézeten belül.

Az informatika világában napjainkban megfigyelhető robbanásszerű fejlemények teljesen új távlatokat nyitnak a történelemtudományi kutatások számára is. A digitális történelemtudomány lényegét tekintve nem más, mint a digitális média és a modern informatika eszköztárának intenzív használata a történeti kutatásban, elemzésben és az eredmények disszeminációjában. Egy interdiszciplináris szemléletmódról és módszerről van tehát szó, amely a történelem mellett nagyban támaszkodik az informatika, a hálózattudomány, az adattudomány stb. eredményeire is.

Vezetője Dr. Ballabás Dániel adjunktus. Tagjai: Dr. Pap József főiskolai tanár, Ambrus László tudományos segédmunkatárs, Rakita Eszter segédlevéltáros, Rózsa Sándor PhD-hallgató.


< Vissza