EGER VÁROS TÖRTÉNETI KUTATÓCSOPORT

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 27.

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 "Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című pályázathoz több kutatócsoport, illetve kutatási program is csatlakozik a Történelemtudományi Intézeten belül.

A kutatócsoport célja egy olyan tudományos műhely létrehozása, amely a releváns nemzetközi és hazai kutatási irányokat és eredményeket ötvözve elődeink munkájával, egy komplexebb képet tud kialakítani a város történetéről. A kutatásainkkal tovább kívánunk lépni a helytörténeti, monografikus jellegű munkánkon, a város belső életének vizsgálatán túl megkíséreljük a többi várossal összehasonlítva bemutatni, illetve a várost a környezetével kialakult kapcsolatrendszerben vizsgálni, feltárni a városi társadalom specifikumait. A kutatócsoport célja, hogy a helyi tudományos élet szereplőit összefogja. Az EKE Történelemtudományi Intézetét képviseli Dr. Kristóf Ilona, főiskolai docens, a kutatócsoport vezetője, Dr. Kozári József ny. főiskolai docens, Dr. Borbély Zoltán tanársegéd, Berecz Anita tudományos segédmunkatárs, valamint Hamzók Judit a Líceum Kiadó referense. Tagjaink között üdvözölhetjük továbbá Bujdosné dr. Pap Györgyit, a Dobó István Vármúzeum igazgatóhelyettesét és Halász Ágoston régész, muzeológust, a Nógrád Megyei Kormányhivatal munkatársát.


< Vissza