Erdély konferencia (2015. 11. 5-6.)

Utolsó módosítás: 2015. december 15.

Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézete 2015. november 5-6-án „Erdély történetével kapcsolatos kutatások helyzete napjainkban (16-19. század)” címmel tartott nemzetközi tudományos konferenciát.

A tudományos tanácskozás a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából került megrendezésre azzal a céllal, hogy az Erdély történetével foglalkozó szakemberek ráirányítsák a figyelmet az erdélyi kutatások aktuális kérdéseire és problémáira. Első előadóként Dr. Papp Sándor (SZTE, Szeged) tartotta meg előadását „Erdély előfordulása az oszmán és török történetírásban" címmel. Ezt követően Dr. Gebei Sándor (EKF, Eger) a Fejedelmi Magyarország fogalmának bevezetéséről osztotta meg vitaindító gondolatait. Ez utóbbihoz kapcsolódott Dr. Kármán Gábor (MTA BTK TTI, Budapest) előadása is Erdély és a harmincéves háború kutatási eredményeiről. Az első nap délutáni szekcióját Dr. Szabó András Péter (MTA BTK TTI, Budapest) az erdélyi fejedelmek itineráriumainak összegyűjtéséről és a várható eredményekről, illetve Dr. Sipos Gábor (Babeş-Bolyai Egyetem, Kolozsvár) előadása zárta az erdélyi református egyháztörténeti kutatások összefoglalásával.

A szimpózium második napját Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő (Babeş-Bolyai Egyetem, Kolozsvár) nyitotta meg az erdélyi városokkal kapcsolatos kutatások beszámolójával. Őt követte Dr. Lupescuné Makó Mária (Babeş-Bolyai Egyetem, Kolozsvár) prezentációja az erdélyi végrendeletek kutatásának eredményeiről, illetve Dr. Vargáné Balogh Judit (EKF, Eger) a székely nemesi társadalom vizsgálatának aktuális irányait összefoglaló előadása. A kétnapos konferencián az erdélyi szászok történetének kutatatása is helyet kapott. Dr. Cziráki Zsuzsanna (SZTE, Szeged) az erdélyi szász historiográfia 1867-től a rendszerváltásig terjedő időszakával foglalkozott, míg Dr. Szirtes Zsófia (ELTE, Budapest) a szászok érdekérvényesítési lehetőségeivel a 17-18. század fordulóján. Nagy Andor (EKF, Eger) a brassói szászság elitjére vonatkozó kutatási lehetőségeket foglalta össze a kora újkori alkalmi nyomtatványok alapján. A tanácskozás zárásaként pedig Dr. Nagy Róbert (Babeş-Bolyai Egyetem, Kolozsvár) mutatta be eredményeit Erdély 19. századi gazdaságával kapcsolatos kutatásáról. A korszak kutatóit hallgatva a résztvevők még közelebb kerülhettek Erdély múltjához és képet kaphattak a térség kutatásainak legújabb irányairól.

A konferencia a „TÁMOP- 4.2.2. B-15/1/KONV- 2015-0016-A tudományos képzés műhelyeinek továbbfejlesztése az Eszterházy Károly Főiskolán" című projekt keretén belül valósult meg.


< Vissza