Hírek

Utolsó módosítás: 2020. január 22.

Sikeres habilitáció és doktori fokozatszerzés a kutatócsoport tagjai körében

2018. november 6-án került sor Dr. Tengely Adrienn magyar és angol nyelvű habilitációs előadására az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában. A tudományos előadás A hitbuzgalmi társulatok az Egri főegyházmegyében a 19-20. században címet viselte, majd a témát a jelölt angol nyelven mutatta be.

Kutatócsoportunk tagja, Nagy Andor, 2019. június 19-én summa cum laude minősítéssel védte meg a doktori értekezését az egri Történelemtudományi Doktori Iskolában, amivel eggyel tovább nőtt a tudományos minősítéssel rendelkezők száma a munkacsoportunk fiatal kollégái körében. Értekezésének címe: Érvényesülési stratégiák a brassói szász tisztviselők körében: kapcsolatháló-elemzés és családrekonstrukció az alkalmi nyomtatványok segítségével (1650–1750).

Kutatónk a jekatyerinburgi Uráli Föderatív Egyetem XVI. Tavaszi Iskoláján

Dinnyés Patrik az ELTE további két hallgatójával együtt, 2019. április 26-28. között Jekatyerinburgban vett részt az Uráli Föderatív Egyetem («Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина - УрФУ/UrFU)) Történelemtudományi Intézetének tavaszi iskoláján, ahol ő maga is előadott a jelen lévő történelem szakos hallgatók, doktoranduszok, illetve történész oktatók és akadémiai kutatók előtt. Az orosz nyelvű előadás magyar címe: II. József 1780-as oroszországi utazása, gyóntatója Kalatay Ferenc szemével (eredeti cím: Путешествие императора Иосифа II по России в 1780 г. глазами императорского духовника Ф.К. Калатаи). A néhány napos jekatyerinburgi tartózkodás kapcsán még említésre méltó az UrFU régi könyveket őrző kutató- és restaurátor műhelyében való látogatás. Ennek során kutatócsoportunk tagja több, az Esterhazyanum Kutatócsoport és az egri Főegyházmegye Könyvtár által kiadott kiadványt adott át az egyetemi kutatóműhelynek, Szó esett az Erzsébet-Bibliáról is, melyeknek a Líceumban található Főegyházmegyei Könyvtárban lévő két példányának az ismertetését Dinnyés Patrik végezte el.

Az oroszországi utat támogatta: EFOP-3.6.1-16-2016-00001 - Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen.

Szmrecsányi Lajos érsek emlékkonferencia

Kutatócsoportunk két tagja is előadott az Egri Főegyházmegyei Levéltár által, 2018. május 3-án szervezett konferencián, amely Szmrecsányi Lajos előtt tisztelgett, halálának 75. évfordulója alkalmából. A második szekció első előadását Dr. Tengely Adrienn Az Egri Főegyházmegye az őszirózsás forradalomban, míg a harmadik szekció szintén első előadását Urbán Márta Szmrecsányi érsek egyházigazgatási reformjai címmel tartották. Az összesen 13 előadás során a jelenlévők betekintést nyerhettek Szmrecsányi Lajos egri főpapi szolgálatába.

A részletes program itt, a Szent István Televízió videó riportja itt, a Magyar Kurír beszámolója pedig itt tekinthető meg.

Az Esterházyak ifjabb fraknói ága - könyvbemutató

Az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport tisztelettel meghívja Önt a 2018. november 29-én, csütörtökön, 16.30-kor kezdődő Az Esterházyak fraknói ifjabb ága című könyv bemutatójára.

A könyv a Szenci Városi Múzeum által rendezett konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása.

A kötetet bemutatja:
Strešňák Gábor, a Szenci Városi Múzeum igazgatója, és Dr. Verók Attila, tszv. egyetemi docens (EKE).

Helyszín:
Eszterházy Károly Egyetem Tittel Pál Könyvtára
A-épület (Líceum), 213. terem.

A rendezvényt az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 "Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című pályázata támogatta.

Kutatónk Moszkvában: hungarika-kutatás és konferencia előadás

Dinnyés Patrik május elejétől június közepéig Moszkvában végzett hungarika kutatást az elnyert Klebelsberg Kuno Ösztöndíj keretében. Pályázatában arra vállalkozott, hogy az Orosz Birodalom Külügyi Levéltárában (АВПРИ) feltár egy fondot, ami 18. századi orosz-magyar viszonnyal kapcsolatos dokumentumokat tartalmaz (Фонд 40. Сношения России с Венгрией [1720–1799]). A kint tartózkodás alatt, május 22-én lehetősége adódott előadni egy fiatal tudósoknak rendezett konferencián („Славянский мир: общность и многообразие. Конференция молодых ученых") az Orosz Tudományos Akadémián (РАН). Orosz nyelvű előadásának címe: „Путешествие императора Иосифа II по России в 1780 г. глазами императорского духовника Ф.К. Калатаи" (magyarul: „II. József 1780-as oroszországi útja, gyóntatójának, Kalatay Ferencnek a szemével"). Az Akadémia Szlávtudományok Intézete (Институт славяноведения РАН) által szervezett konferencia 3 szekciójában (történelem, nyelvészet és irodalom) a nagy létszámú előadók között csak kis számban szerepeltek nem orosz kutatók, hazánkat egyedül Dinnyés Patrik képviselte. A konferencia programfüzete az alábbi linken érhető el: Szláv világ: közösség és sokszínűség.

A Szláv Történeti és Filológiai Társaság szombathelyi konferenciája

A Szláv Történeti és Filológiai Társaság „Történelmi és irodalmi arcképek" címmel rendezte meg idei, immár nyolcadik tudományos felolvasóülését, a „Hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében, kultúrájában" sorozat részeként. Június 22–23 között az ország minden jelentősebb szláv történeti és filológiai műhelyéből (Budapest, Debrecen, Szeged és Pécs) érkeztek előadók Szombathelyre. Az idei évben Dinnyés Patrik révén Eger is felkerült a konferencián képviselt egyetemvárosok sorába. Kutatónk „Cirill betűs könyvek Eszterházy Károly egri püspök könyvtárában" címmel tartott előadást. A konferenciáról bővebb információ az alábbi linken érhető el: Történelmi és irodalmi arcképek.

„Líceumi Szellemiség" ismeretterjesztő sorozat legújabb kiadványai

A tanév végére négy újabb füzettel bővült a „Líceumi Szellemiség" ismeretterjesztő sorozat, amelynek fő célja az, hogy a Líceumhoz, az egri felsőoktatáshoz, valamint az egri főpapokhoz kapcsolódó kulturális értékeket felvillantsa és közvetítse Eger városa, valamint az Eszterházy Károly Egyetemre látogató vendégek számára.

Ennek megfelelően, a sorban hetedik füzet „Az egri Érseki Líceum Múzeuma" címmel elénk tárja a Líceumban hosszú évtizedeken keresztül működő gyűjtemények történetét. A nyolcadik füzet „Eszterházy Károly és barokk városa" címmel kilép a Líceum falai közül, és rávilágít a főpap Eger városáért tett tevékenységeire. A kilencedik füzetben megismerkedhetünk a fertálymesterek egri történetével, különös tekintettel az egyetemi épülethez valamilyen módon kapcsolódó tagjaival. Ennek címe: „Az egri fertálymesterség és a Líceum". Végül a tizedik, „A műpártoló és mecénás Eszterházy Károly" címet viselő füzetben képet kaphatunk a főpap egyházi és világi mecénási tevékenységéről.

A régebbi és újabb kiadványok személyesen a Líceum Kiadó irodájában vagy az alábbi linken vásárolhatók meg: „Líceumi Szellemiség".

Díszdoktor avatás és könyvbemutató a tudomány havi Eszterházy-konferencián

Frissítés. A konferenciáról készült beszámoló itt olvasható.

Az Esterhazyanum Kutatócsoport tudományos konferenciát szervez a névadó egri püspök tiszteletére a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából.

Az Egri Főegyházmegye és az Eszterházy Károly Egyetem együttműködésével 2014-ben megalakult Esterhazyanum Kutatócsoport a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, november 16-án, tudományos konferenciát szervez, „Eszterházy Károly – egy püspöki életmű a „tudományok és művészetek javára" címmel. A konferencia célja, hogy hírt adjon a Kutatócsoport tevékenységéről és a legújabb kutatási eredményeiről. Az idei konferencián kerül sor, Dr. Bitskey István, az MTA doktora, professor emeritus díszdoktor avatására is, amelyet az Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, valamint az Esterhazyanum Kutatócsoport közös javaslatára fogadott el az Egyetem Szenátusa.

A konferencia hagyományos részében idén a püspök életművéhez kívánnak új, korábban nem ismert kiegészítéseket tenni a Kutatócsoport tagjai, elsősorban a püspöki uradalom irányításában végzett munkájáról, a hozzá benyújtott kérvények kezeléséről, Eger korabeli művészetében betöltött szerepéről, de szó lesz a pápai reformátusokkal való kapcsolatáról, a könyvkiadói tevékenységéről, a cirill betűs könyvgyűjteményéről, valamint a püspökkel kapcsolatos adomákról és születésének kétszázadik évfordulójának Egerben való megünnepléséről is. Eszterházy könyvkiadói tevékenysége különösen aktuális lesz az idei konferencián, mert az Egyetem Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszéke, illetve az Esterhazyanum Kutatócsoport kollégáiból összeállt munkacsoport is bemutatja a kétéves kutatómunkájuk eredményeit. Ennek eredménye a Kossuth Kiadó és a Líceum Kiadó közös gondozásában megjelenő „A könyvkiadó egri Líceum (1755–1949)" című kétkötetes bibliográfia, amely a Püspöki és Érseki Líceumi Nyomda működését kívánja rekonstruálni a fennállásának teljes időszakában. A munka bemutatásával minden eddiginél pontosabb képet kaphatunk Eger szellemi és kulturális életének eddigi fehér foltjáról, az egri főpapok könyvkiadási tevékenységéről, az egri Líceumban folyó korabeli oktatásról, annak színvonaláról, de ugyanígy a város kevésbé ismert szellemi művelődéséről és mindennapi életéről egyaránt.

A konferencia részletes programja az alábbiakban tekinthető meg:

 

Konferencia Pyrker János érsek egri beiktatásának 190. évfordulója alkalmából

Az Egri Főegyházmegye 2017. október 17–18. között konferenciát szervezett Pyrker János László érsek egri beiktatásának 190. évfordulója alkalmából. A pátriárka érsek emlékének adózni határon túlról is érkeztek (a lilienfeldi ciszterci apátságból, a Pozsonyi Comenius Egyetemről és a Rózsahegyi Katolikus Egyetemről), és az előadók között volt Kutatócsoportunk több tagja is. Az első napon Urbán Márta és Dr. Tengely Adrienn tartottak előadást. Előbbi Pyrker Jánosról mint reformkori püspökről, egyetemünk oktatója pedig A hitbuzgalmi társulati élet újraéledése az 1840-es években az Egri Főegyházmegyében címmel tartott előadást. Az eredeti programtól eltérően, a konferencia másnapján tartotta meg előadását Köves-Kárai Petra A ciszterci szellemiség és a Habsburg-barátság képzőművészeti emlékei Pyrker érsek magántulajdonában címmel. Dr. Horváth István – aki egyben a rendezvény főszervezői feladatait is ellátta – az érsek alatt élő, uradalmi jobbágyság helyzetét mutatta be a hallgatóság számára. A konferenciát a lilienfeldi apát személyes jelenléte, egy Pyrker kiállítás megnyitása és az érsek bazilikában található sírjának megkoszorúzása tette még gazdagabbá.

A részletes program ide kattintva érhető el, míg a Szent István Televízió beszámolója itt nézhető meg.

Egyháztörténész konferencián a Kutatócsoport tagjai

Kutatócsoportunk 3 tagja (dr. Horváth István, dr. Tengely Adrienn és Dinnyés Patrik) vett részt 2017. június 29–30-án a Pannonhalmi Főapátságban, az Egyáztörténészek IV. Országos Találkozóján. Az idei évben a téma a Szerzetesség az Egyházban a Kárpát-medencében címet viselte. A konferencián résztvevők lexikális ismeretük bővítésén túl új tudományos eredményekkel is megismerkedhettek. Az elhangzó 22 előadás mellett könyvbemutatóra is sor került, de lehetőség volt szakmai kapcsolatok építésére, könyvvásárlásra és informális együttlétre is. Több előadás is érintette a 18. század második felét, amely időszak Kutatócsoportunk fő kutatási korszaka, így 3 fős delegációnk különösen hasznos tapasztalatokkal térhetett haza. A rendezvényről bővebben a Magyar Kurír honlapján olvashatnak.

Népi vallásosság és hitélet az Egri egyházmegyében a 18-21. században c. konferencia

Népi vallásosság és hitélet az Egri egyházmegyében a 18-21. században címmel szervezett konferenciát az Egri Főegyházmegye, élén dr. Horváth Istvánnal, Kutatócsoportunk vezetőjével. A rendezvényre 2017. május 11-én került sor az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontban. A konferencián az Esterhazyanum egyik tagja, Urbán Márta is tartott előadást „Boldogasszony-év" az Egri egyházmegyében címmel. A konferenciáról bővebben itt olvashat, míg a részletes programot az alábbi linken találhatja meg.

Moszkvai kutatómunka

Dinnyés Patrik, az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport új tagja, doktori tanulmányaihoz szükséges kutatómunkát végzett február és április között Moszkvában. A disszertációhoz kapcsolódó munkán felül a kutatócsoportbeli munkájához is gyűjtött anyagot. Ennek keretében célja volt feltárni minden olyan szakirodalmat vagy forrást, ami érinti Eszterházy Károly püspöknek (vagy az Egri Egyházmegyének) a görög keletiekkel vagy a görögkatolikusokkal való kapcsolatát. Kutatómunkáját az Oroszországi Állami Nyilvános Történeti Könyvtárban (Государственная публичная историческая библиотека России - ГПИБ), az Orosz Állami Könyvtárban (Российская государственная библиотека - РГБ) és az Orosz Birodalom Külügyi Levéltárában (Архив внешней политики Российской империи - АВПРИ) végezte. A moszkvai kutatatómunkában nagy segítségére volt kollégánknak a Moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ, annak igazgatója, Hegyi Anita és különösen a levéltári delegátus, dr. Kosztricz Anna, illetve az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Kutatóintézetének vezető kutatója, dr. Olga Khavanova.

Egyház és társadalom konferencia a Líceumban

A Magyar Tudomány Ünnepe 2016 rendezvénysorozat részeként rendezett tudományos konferenciát az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzata és az Esterhazyanum Kutatócsoport.
A rendezvény céljai között szerepelt, hogy a magyarországi és a határon túli doktori iskolák, tudományos műhelyek hallgatói – a konferencia témájához kapcsolódóan – számot adhassanak legújabb kutatási eredményeikről, illetve, hogy az előadók és a hallgatóság között konstruktív párbeszéd alakuljon ki.
A konferenciát megtisztelte jelenlétével Dr. Liptai Kálmán, az Eszterházy Károly Egyetem mb. rektora, aki köszöntőjében kiemelte a tudományos utánpótlásképzés fontosságát, amelynek keretében a doktorandusz hallgatóknak hangsúlyos szerep jut.
A szervezők részéről Mizera Tamás, az Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke üdvözölte a résztvevőket és a hallgatóságot. Beszédében megköszönte az Egyetem vezetésének és munkatársainak a konferencia szervezésében nyújtott támogatást, valamint a tudomány nyelvének szerepét hangsúlyozta az egyén és a közösség érdekében.
Az esemény nyitó előadását Dr. Verók Attila, a Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék vezetője tartotta A magyar művelődéstörténeti kutatások jelene és perspektívái címmel, amelyben a hazai művelődéstörténet-írás eredményeit méltatta, elhelyezve a diszciplínát a tudományok rendszerében.
A bírálati rendszerű konferencia programjába összesen 14 előadás került. Az Egyház és nevelés szekció vezetője Dr. Tengely Adrienn, az Andragógiai és Közművelődési Tanszék főiskolai docense volt. Az előadásokban a neveléstörténeti összefüggések kerültek előtérbe, a magyarországi könyvtárosképzéstől egészen a tanítók szakmai mobilitásának kérdésköréig. Az Egyház és közösség szekcióban, Dr. Pap József, a Történelemtudományi Intézet igazgatójának vezetésével az egyes egyházi személyekhez kapcsolódó biográfiai és recepciótörténeti megfontolások álltak az előadások fókuszában, de a közelmúlt témái is helyet kaptak a programban.
A megfogalmazott célokat jól szolgáló konferencia a kora esti órákban ért véget, az előadások anyagát tanulmánykötet formájában is szeretnénk megjelentetni, 2017. tavaszán.

„Egyház és társadalom – Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből" c. konferencia

2016. november 17-én, „Egyház és társadalom – Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből" címmel szervez konferenciát az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzata és az Esterhazyanum Kutatócsoport. Az esemény célja, hogy az országban működő doktori iskolák MA és PhD-hallgatói, a konferencia témájához kapcsolódóan, bemutathassák és megvitassák a folyamatban lévő kutatásuk eredményeit, valamint publikációs lehetőséget teremtsen számukra.

A konferencia részletei és a további határidők a felhívásban olvashatóak.

Eszterházy-konferencia Szencen

A Szenci Városi Múzeum (Mestské kultúrne stredisko Senec) „Az Esterházyak fraknói ifjabb ága – uradalmak, egyéniségek" címmel szervezett tudományos konferenciát 2016. szeptember 13-án.

A Szenci Molnár Albert Alapiskola épületének színháztermében megrendezett konferencián az EKE Történelemtudományi Intézetének munkatársai is előadást tartottak. Dr. Verók Attila (tanszékvezető főiskolai docens, Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék) „Eszterházy Károly és egri nyomdája" címmel tartott előadást, amelyben az Eszterházy-biográfia összefüggésrendszerébe illesztve vizsgálta meg a nyomdászattörténet 18. század végi szakaszát. Nagy Andor (tudományos segédmunkatárs, Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport) „Eszterházy Károly és a 19. századi egri főpapok könyvkiadási tevékenysége" című előadásában az egri Líceumi Nyomda könyvkiadói tevékenységének bemutatásával és annak elemzésével foglalkozott. Az előadások lehetőséget nyújtottak arra, hogy az előadók beszámolhassanak a Püspöki Líceumi Nyomda szellemi tevékenységének jelentőségét összefoglaló és – reményeink szerint – hamarosan bemutatásra kerülő, „A könyvkiadó egri Líceum. Az egri Líceumi Nyomda kiadványai 1755–1852" című bibliográfiáról is.
A konferencia-részvételt a „T00948-EMMI intézményi kiválósági támogatás saját forrás (eredményes szervezeti egység, kiválósági hely)" elnevezésű pályázat támogatta.

„Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat

Az Eszterházy Károly Egyetem köszöntésére új ismeretterjesztő sorozatot indított az Esterhazyanum Kutatócsoport, „Líceumi szellemiség" címmel.
Az Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadójának gondozásában megjelenő sorozat célja, hogy a Líceumhoz, az egri felsőoktatáshoz, valamint az egri főpapokhoz kapcsolódó kulturális értékeinket felvillantsuk és közvetítsük Eger városa, valamint az Eszterházy Károly Egyetemre látogató vendégek számára.
A sorozat első része „Eszterházy egyeteme" címmel ismerteti az egyetemi gondolatot és kalauzolja végig az olvasót hazánk első egyetemi oktatás céljára készült épületében. A sorozat második része az „Egri püspökök és az oktatás a 18. században" címmel a barokk kor meghatározó főpapjainak (Telekesy István, Erdődy Gábor, Barkóczy Ferenc és Eszterházy Károly) az oktatásra gyakorolt hatását ismerteti rövid, közérthető formában. A sorozat folytatásaként elkészült harmadik rész pedig az egri csillagvizsgáló torony egykori vezetőjének, Tittel Pál kalandos életén keresztül vezeti végig az olvasót, „Tittel Pál egri csillagász" címmel.
A sorozat készítői a továbbiakban tervezett kiadványaival is a megalakult Eszterházy Károly Egyetemhez kötődő kulturális értékeket igyekszik a középpontba helyezni és tisztelegni a közel 250 éve fennálló egri Líceum öröksége előtt.

Ismeretterjesztő sorozat az egri felsőoktatás történetéről

Az Eszterházy Károly Főiskola egyetemmé válása alkalmából "Líceum és Universitas" címmel hat részes ismeretterjesztő dokumentumfilmet készített az egri Líceum Tv és az Esterhazyanum Kutatócsoport.
A egyes részek bemutatásának témái és időpontjai:

 • Június 21. kedd 20.000: I. rész: EGRI PÜSPÖKÖK AZ OKTATÁSÉRT A XVIII. SZÁZADBAN – Az egyetemalapítás kezdetei Európában és Magyarországon
 • Június 24. péntek 20.00: II. rész: ESZTERHÁZY KÁROLY ÉS AZ EGRI LÍCEUM – Magyarország első egyetemi képzés céljából tervezett épülete
 • Június 28. Kedd 20.00: III. rész: AZ EGRI LÍCEUMI ISKOLÁK ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEI A XIX. SZÁZADI EGERBEN – Könyvtár és nyomda az oktatás szolgálatában
 • Július 1. péntek 20.00: IV. rész: EGYHÁZI ÉS VILÁGI OKTATÁS A XX. SZÁZADI EGERBEN – Az egri papnevelés kezdeteitől a II. világháború utáni egyetemalapítási kísérletig
 • Július 5. kedd 20.00: V. rész: AZ EGRI TANÁRKÉPZÉS FEJLŐDÉSE 1949-TŐL NAPJAINKIG – Új lehetőségek és kihívások az egri főiskolán
 • Július 8. péntek 20.00: VI. rész: AZ EGRI ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM – Jövőkép az Eszterházy Károly Egyetemen

Az egyes adások megtekinthetőek a Líceum Tv csatornáján: https://www.youtube.com/user/tvliceum

A film alkotói ezúton is köszönetet mondanak valamennyi közreműködőnek és mindazoknak, akik tanácsaikkal segítették a film elkészülését.

A kutatási terv pályázatának eredményei

Az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport március 15-i határidővel meghirdetett hallgatói kutatási terv pályázatán az alábbi jelentkezők munkáit támogatta:

 • Honfi-Hunorfi Erika – kulturális örökség tanulmányok, MA (levelező) II. évf. Témája: Egyházi könyvtilalom és könyvbírálat Szmrecsányi Lajos érsekségének (1912-1943) idején. (témavezető: Dr. Verók Attila)
 • Hamzók Judit – kulturális örökség tanulmányok, MA (nappali) II. évf. Témája: „Min panaszolkodik..." Eszterházy Károly részére benyújtott instanciák az egri egyházmegye területén 1771–1772-ben (témavezető: Dr. Veres Gábor)
 • Balázs Dániel – történelemtanár-hittanár, MA (nappali) I. évf. Témája: Szmrecsányi Lajos egri érsek mecénási tevékenysége (témavezető: Dr. Bartók Béla)
 • Veresné Lefler Katalin – informatikus könyvtáros, MA (levelező) II. évf. Témája: Gárdonyi Géza folyóirata a Tanítóbarát (témavezető: Dr. Verók Attila)
 • Turjányi Sándor – történelem diszciplináris, MA (nappali) II. évf. Témája: Az egri püspökség jászsági plébániái 1766-ban (témavezető: Dr. Miskei Antal)
 • Laczkó Vivien – történelem-etika osztatlan tanári szak (nappali), I. évf. Témája: Eger társadalomtörténete a 18. században (témavezető: Dr. Borbély Zoltán)

Sikeres munkát kívánunk nekik!

Eszterházy Károly szellemi és épített öröksége konferencia

Az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport március 17-én szakmai konferenciát szervezett Eszterházy Károly szellemi és épített öröksége címmel a Líceum Kápolnatermében.

A rendezvényt Dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke és Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Főiskola oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rek-torhelyettese nyitotta meg. A konferencia két szekcióból állt, melynek keretein belül délelőtt az egri püspök épített, délután a szellemi öröksége került a középpontba. Az épített örökség témakörén belül (levezető elnök Buda Péter, az Érseki Papnevelő Intézet rektora) Dr. Haris Andrea művészettörténész, Dr. Bartos György (Forster Központ), Dr. Hermann István (Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa), Dr. Löffler Erzsébet (Egri Érseki Vagyonkezelő Központ) és Dr. Horváth István (Egri Főegyházmegyei Levéltár) tartott előadást. Dr. Fülöp Éva Mária (Kuny Domokos Múzeum, Tata) előadását – betegség miatt – Báryné dr. Gál Edit történész, múzeológus olvasta fel.

A szellemi örökség tárgykörén belül (levezető elnök Dr. Gebei Sándor, az EKF egyetemi tanára) Dr. Bitskey István akadémikus, Dr. Nagy-L. István (Gróf Esterházy Károly Kastély- és Tájmúzeum, Pápa), Dr. Miskei Antal (EKF), Dr. Tengely Adrienn (EKF), Nagy Andor (EKF), Dr. Lipp Mónika (Egri Érseki Vagyonkezelő Központ) és Dr. Verók Attila (EKF) tartott előadást. A rendezvény, Dr. Löffler Erzsébet vezetésével, a közelmúltban felújított Egri Érseki Palota látogatásával ért véget.
A konferencia a „T03062-EMMI intézményi kiválósági támogatás saját forrás (eredményes szervezeti egység, kiválósági hely)" elnevezésű támogatáson belül valósult meg.

Pályázati felhívás

Az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport „Fejezetek az egri egyházmegye történetéből" címmel pályázatot hirdet BA/MA/osztatlan képzésben részt vevő (nappali és levelező tagozatos) hallgatók számára. A részletes pályázati felhívás a linkre kattintva tölthető le.

Egri püspökök az oktatásért a 18. században

A „Sorsfordulók – sorsfordítók" című előadássorozat újabb előadására került sor, 2015. november 4-én, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. Nagy Andor, az EKF Történelemtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa tartotta a népszerű programsorozat soron következő előadását, az „Egri püspökök az oktatásért a 18. században" címmel. Az előadó a török hódoltság végi Egertől indulva vette fel a történelem fonalát, mely során az egri püspököknek (Fenessy György, Telekessy István, Erdődy Gábor, Barkóczy Ferenc és Eszterházy Károly) a helyi oktatásra gyakorolt hatását mutatta be.

 

Az Egri Érseki Líceumi Nyomda kiadványainak feltárása

Az Eszterházy Károly Főiskola oktatói, kutatói, illetve hallgatói Eger újkori művelődéstörténetéhez fontos adalékokat nyújtó feltáró munkába kezdett az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban. A 2015. szeptember elejétől október végéig tartó munka során mintegy 3000 tételben – a teljességre törekedve – került regisztrálásra az Egri Érseki Líceumi Nyomda kiadványai. A munkában részt vevő dolgozók, Dr. Verók Attila (EKF tszv. főiskolai docens) szakmai vezetésével: Nagy Andor, az Eszterházy Kutatócsoport tagja, Mizera Tamás, az EKF Neveléstudományi Doktori Iskola másodéves doktorandusz hallgatója és Hamzók Judit, az EKF Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék másodéves MA-szakos hallgatója volt. A feltáró munka során a helyi kiadványok teljes körű leírására került sor, mellyel még pontosabb képet nyerhetünk a nyomda működéséről, a Líceumban folyó oktatásról, annak színvonaláról – a helyi liber gradualisok kapcsán –, az egri egyházmegye papjainak és Eger város polgárainak irodalmi munkásságáról, művelődéséről vagy mindennapi életéről. A szerkesztési munkálatokat követően, 2016 tavaszán mutatókkal és tanulmányokkal ellátva kerülne közreadásra Eger legrégibb nyomdájának minden eddiginél teljesebb katalógusa.

Eszterházy Károly úrbéri szerződése

Pannon Egyetem, Georgikon Kara és a Dominium Uradalomtörténeti Kutatócsoport szervezésében került megrendezésre 2015. október 22-én a 7. országos uradalomtörténeti konferencia Nagyváthy és a magyar uradalmak címmel.

A konferencián Horváth István a kutatócsoport tagja is részt vett. Előadásában az egyháztörténet egy meglehetősen elhanyagolt, de számos értékes forrást rejtő területének, az egyházi gazdaságtörténetnek érdekes részét Gróf Eszterházy Károly 1762 és 1770 között megkötött úrbéri szerződéseit ismertette. Előadásában kiemelte, hogy az 1763–1764-ben, 1767-ben, majd 1770-ben megkötött úrbéri szerződések jól szemléltetik Eszterházy Károly birtokszervezési és irányítási tevékenységét. Eszterházy püspök az egyes kontraktusokban a helyi viszonyokra alkalmazva határozta meg, hogy az adott falunak mekkora szántót és rétet kell megművelnie, illetve a robotot vagy annak egy részét mennyi készpénzért válthatják meg, például a püspöki székhelytől távolabb levő jobbágyfalvaknak kisebb, a jobbágytelken élő nemeseknek pedig magasabb összeget kellett fizetniük. Eszterházy gazdasági tevékenységének egy különleges elemére is felhívta a figyelmet, mely jól példázza a püspök földesúr gondoskodó odafigyelését. Eszterházy püspök az egyes uradalmi falvaknak az általános gazdálkodás mellett a helyi sajátosságaiknak megfelelően bizonyos speciális feladatokat – például szénégetést, halászatot, fa-és hordódonga faragást, és építkezést – is kért.

Protestáns könyvek az Eszterházy-gyűjteményben

2015. május 14-én került sor az EKF elsőéves történész PhD-hallgatóinak IV. konferenciájára, amelyen Pálos Zsófia, az Eszterházy Kutatócsoport tagja is részt vett.
A doktori iskolában végzett kutatásokhoz kapcsolódó részkutatás adta az előadás témáját. Az előadás bemutatta az Eszterházy-gyűjtemény protestáns könyveinek könyvtárba kerülését levéltári források feldolgozása alapján. A gyűjtemény részletes ismertetése - mind tartalmilag, mind tematikailag-, közelebb enged Eszterházy Károly püspök személyének és személyiségének megértéséhez, illetve a 18. századi főpapi könyvgyűjtő munka megismeréséhez.

„Fejezetek az Egri Egyházmegye történetéből" c. konferencia

2015. május 7-én került megrendezésre a „Fejezetek az Egri Egyházmegye történetéből" című konferencia, melynek keretében bemutatkozott az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport is. Az Érseki Papnevelő Intézetben rendezett szimpóziumot Dr. Ternyák Csaba érsek úr és Dr. Liptai Kálmán rektor úr nyitotta meg. A szakmai napon 19 előadó tartotta meg előadását.
Az Eszterházy Kutatócsoport témái az előadások sorrendjében:

 • Nagy Andor: Kispapi életutak Eszterházy Károly püspöksége alatt
 • Pálos Zsófia: Eszterházy Károly könyvtára
 • Horváth István PhD.: Az urbárium bevezetése az egri püspöki uradalomban

Megalakult az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport

Az Egri Főegyházmegye és az Eszterházy Károly Főiskola együttműködésével 2014. július 2-án Esterhazyanum néven tudományos kutatócsoport alakult, mely gróf galántai Eszterházy Károly szellemi és kulturális örökségének megóvását tűzte ki célul. Az alapító okiratot Excellenciás és Főtisztelendő Dr. Ternyák Csaba érsek úr, Dr. Liptai Kálmán rektor úr és Dolhai Lajos rektor úr írta alá a Líceum kápolnájában.


< Vissza