A kutatócsoport tagjai

Utolsó módosítás: 2019. október 17.

Dr. Horváth István

az Egri Főegyházmegyei Levéltár levéltárosa, tudományos kutatója, a kutatócsoport vezetője.

  • Kutatási témája: Eszterházy Károly birtokigazgatása (Az egri püspöki-, káptalani- és papnevelői intézeti uradalmak története Eszterházy Károly püspöksége (1762-1799) alatt)
  • Elérhetősége: horvath.istvan@egriersekileveltar.hu

Dr. Nagy Andor

az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézet tudományos segédmunkatársa.

  • Kutatási témája: Az „Eszterházy-közösség" hatása az Egri Egyházmegyére (Kispapi életutak Eszterházy Károly püspöksége alatt)
  • Elérhetősége: nagy.andor@uni-eszterhazy.hu

Dr. habil. Tengely Adrienn

az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézetének főiskolai docense.

Köves-Kárai Petra

az Egri Főegyházmegyei Múzeum munkatársa, művészettörténész.

  • Kutatás témája: „Kismesterek" az Egri Egyházmegyében. Képzőművészet Eszterházy Károly püspök idején
  • Elérhetősége: petrakrai@gmail.com

Urbán Márta

az Egri Főegyházmegyei Levéltár levéltárosa.

Dinnyés Patrik

az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézet tudományos segédmunkatársa.

  • Kutatási témája: A gróf és püspök Eszterházy Károly kapcsolatrendszere (Eszterházy Károly kapcsolata a Habsburg Monarchiával, és az Egri Egyházmegye ortodox, illetve görögkatolikus felekezetű lakosságával).
  • Elérhetősége: dinnyes.patrik@uni-eszterhazy.hu

A kutatócsoport szakmai felelősei:

  • Dr. Gebei Sándor, az MTA doktora, az EKE Történelemtudományi Intézet professor emeritusa
  • Dr. Buda Péter, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, mesterkanonok

< Vissza