Líceum és Universitas: az egri felsőoktatás története

Utolsó módosítás: 2019. október 17.

Dokumentumfilm-sorozat. Szerkesztette Jónás Zoltán és Nagy Andor. Eger, Líceum Tv, 2017.

Az egri Líceum Televízió izgalmas kalandra invitálja a nézőket az Eszterházy Károly Főiskola egyetemmé válása alkalmából készített hatrészes filmsorozatával. Az Esterhazyanum Kutatócsoport közreműködésével az adott téma szakértői és Jónás Zoltán szerkesztő-riporter az egri egyetem gondolatának megfogalmazásától a megvalósulásáig kalauzolják a nézőket és mutatnak rá az unikális helyi értékekre. Középpontban az egri Líceum épülete, amelyet még gróf Eszterházy Károly egri püspök építtetett fel, kifejezetten egyetemi képzés céljából – hazánkban elsőként – a 18. század második felében. Ennek keretében közelebbről is megismerjük az épület csillagásztornyát, amelynek kivitelezését és műszereinek beszerzését a világhírű Hell Miksa csillagász felügyelt. Megismerjük az egyetemi ház freskókkal díszített nagytermeit is, amelyek művészi kivitelezésükkel és vizuális szimbolikájukkal gyakorolnak hatást ma is a látogatóikra. Bemutatásra kerül az oktatás hátteréül szolgáló, több mint 60.000 kötetből álló barokk könyvtárnak és az ezzel szorosan együttműködött nyomdának a művelődésben betöltött szerepe is. A helyi értékeken túl az egri egyházmegye főpapjainak az oktatásra gyakorolt hatása kap kiemelt figyelmet, különösen pedig a bölcseleti, teológiai, jogi és orvosi képzés kiépítése, azok működtetése. Az egri Líceum épületében az oktatás az elmúlt évszázadokon át eltérő formában és szinten, de folyamatosan megmaradt. Éppen ezért figyelmet kapnak az „egyéb líceumi iskolák" (Magyarország első magyar nyelvű tanítóképzője, a fiú felső kereskedelmi iskola, az egri rajziskola, a tanárképző főiskola) izgalmas fordulatokkal bővelkedő története. A kultúrtörténeti utazás során megismerhetjük az intézmény tanárképzésben betöltött szerepét, s az alapító püspök megvalósult 250 éves álmát, az egyetemmé válás körülményeit.

I. rész: EGRI PÜSPÖKÖK AZ OKTATÁSÉRT A XVIII. SZÁZADBAN - Az egyetemalapítás kezdetei Európában és Magyarországon
(Dr. Bitskey István – Dr. Ternyák Csaba)

 

 

II. rész: ESZTERHÁZY KÁROLY ÉS AZ EGRI LÍCEUM - Magyarország első egyetemi képzés céljából tervezett épülete
(Dr. Gebei Sándor – Kiss Adrienn – Dr. Ludányi Gabriella)


 

III. rész: AZ EGRI LÍCEUMI ISKOLÁK ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEIK A XIX. SZÁZADI EGERBEN - Könyvtár és nyomda az oktatás szolgálatában
(Dr. Bodosi Béla – Dr. Verók Attila – Dr. Löffler Erzsébet)


 

IV. rész: EGYHÁZI ÉS VILÁGI OKTATÁS A XX. SZÁZADI EGERBEN - Az egri papnevelés kezdeteitől a II. világháború utáni egyetemalapítási kísérletig
(Dr. Dolhai Lajos – Dr. Bartók Béla – Dr. Horváth István)


 

V. rész: AZ EGRI TANÁRKÉPZÉS FEJLŐDÉSE 1949-TŐL NAPJAINKIG - Új lehetőségek és kihívások az egri főiskolán
(Dr. Zám Éva – Dr. Hauser Zoltán)


 

VI. rész: AZ EGRI ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM - Jövőkép az Eszterházy Károly Egyetemen
(Dr. Liptai Kálmán – Dr. Ternyák Csaba)


< Vissza