Kiadványaink

Utolsó módosítás: 2017. október 16.

Az alábbiakban a Kutatócsoport tervezett és már meglévő kiadványairól tájékozódhatnak.

Líceum és Universitas. Az egri felsőoktatás története

Jónás Zoltán–Nagy Andor (szerk.): Líceum és Universitas. Az egri felsőoktatás története. Dokumentumfilm-sorozat. DVD kiadvány. Eger, Líceum Tv, 2017.

Az egri Líceum Televízió izgalmas kalandra invitálja a nézőket az Eszterházy Károly Főiskola egyetemmé válása alkalmából készített hatrészes filmsorozatával. Az Esterhazyanum Kutatócsoport közreműködésével az adott téma szakértői és Jónás Zoltán szerkesztő-riporter az egri egyetem gondolatának megfogalmazásától a megvalósulásáig kalauzolják a nézőket és mutatnak rá az unikális helyi értékekre. Középpontban az egri Líceum épülete, amelyet még gróf Eszterházy Károly egri püspök építtetett fel, kifejezetten egyetemi képzés céljából – hazánkban elsőként – a 18. század második felében. Ennek keretében közelebbről is megismerjük az épület csillagásztornyát, amelynek kivitelezését és műszereinek beszerzését a világhírű Hell Miksa csillagász felügyelt. Megismerjük az egyetemi ház freskókkal díszített nagytermeit is, amelyek művészi kivitelezésükkel és vizuális szimbolikájukkal gyakorolnak hatást ma is a látogatóikra. Bemutatásra kerül az oktatás hátteréül szolgáló, több mint 60.000 kötetből álló barokk könyvtárnak és az ezzel szorosan együttműködött nyomdának a művelődésben betöltött szerepe is. A helyi értékeken túl az egri egyházmegye főpapjainak az oktatásra gyakorolt hatása kap kiemelt figyelmet, különösen pedig a bölcseleti, teológiai, jogi és orvosi képzés kiépítése, azok működtetése. Az egri Líceum épületében az oktatás az elmúlt évszázadokon át eltérő formában és szinten, de folyamatosan megmaradt. Éppen ezért figyelmet kapnak az „egyéb líceumi iskolák" (Magyarország első magyar nyelvű tanítóképzője, a fiú felső kereskedelmi iskola, az egri rajziskola, a tanárképző főiskola) izgalmas fordulatokkal bővelkedő története. A kultúrtörténeti utazás során megismerhetjük az intézmény tanárképzésben betöltött szerepét, s az alapító püspök megvalósult 250 éves álmát, az egyetemmé válás körülményeit.

Tartalom:

I. rész: EGRI PÜSPÖKÖK AZ OKTATÁSÉRT A XVIII. SZÁZADBAN - Az egyetemalapítás kezdetei Európában és Magyarországon

(Dr. Bitskey István – Dr. Ternyák Csaba)

II. rész: ESZTERHÁZY KÁROLY ÉS AZ EGRI LÍCEUM - Magyarország első egyetemi képzés céljából tervezett épülete
(Dr. Gebei Sándor – Kiss Adrienn – Dr. Ludányi Gabriella)

III. rész: AZ EGRI LÍCEUMI ISKOLÁK ÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYEI A XIX. SZÁZADI EGERBEN - Könyvtár és nyomda az oktatás szolgálatában
(Dr. Bodosi Béla – Dr. Verók Attila – Dr. Löffler Erzsébet)

IV. rész: EGYHÁZI ÉS VILÁGI OKTATÁS A XX. SZÁZADI EGERBEN - Az egri papnevelés kezdeteitől a II. világháború utáni egyetemalapítási kísérletig
(Dr. Dolhai Lajos – Dr. Bartók Béla – Dr. Horváth István)

V. rész: AZ EGRI TANÁRKÉPZÉS FEJLŐDÉSE 1949-TŐL NAPJAINKIG - Új lehetőségek és kihívások az egri főiskolán
(Dr. Zám Éva – Dr. Hauser Zoltán)

VI. rész: AZ EGRI ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM - Jövőkép az Eszterházy Károly Egyetemen
(Dr. Liptai Kálmán – Dr. Ternyák Csaba)

Össz. játékidő: 141 perc.
Angol és lengyel felirattal.

A műsor készítői:
Szerkesztő: Nagy Andor (Esterhazyanum Kutatócsoport)
Szerkesztő-riporter: Jónás Zoltán
Operatőr – vágó: Varga Ferenc
Operatőr: Kormos Ádám
Hangtechnika: Bók Tamás
Főcímzene: Magda Dávid - Orgonaimprovizációk
Designer: Tóth Melinda
A borítót tervezte: Vajdics Tamás

Líceumi szellemiség ismeretterjesztő sorozat

Az Eszterházy Károly Egyetem köszöntésére új ismeretterjesztő sorozatot indított az Esterhazyanum Kutatócsoport „Líceumi szellemiség" címmel. Az Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadójának gondozásában megjelenő sorozat célja, hogy a Líceumhoz, az egri felsőoktatáshoz, valamint az egri főpapokhoz kapcsolódó kulturális értékeinket felvillantsa és közvetítse Eger városa, valamint az Eszterházy Károly Egyetemre látogató vendégek számára.

Nagy Andor: Eszterházy egyeteme. Séta az egri Líceumban. In: "Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat. Eger, Líceum Kiadó, 2017.

A sorozat első része „Eszterházy egyeteme" címmel ismerteti az egyetemi gondolatot és kalauzolja végig az olvasót hazánk első egyetemi oktatás céljára készült épületében. A sorozat második része az „Egri püspökök és az oktatás a 18. században" címmel a barokk kor meghatározó főpapjainak (Telekesy István, Erdődy Gábor, Barkóczy Ferenc és Eszterházy Károly) az oktatásra gyakorolt hatását ismerteti rövid, közérthető formában. A sorozat folytatásaként elkészült harmadik rész pedig az egri csillagvizsgáló torony egykori vezetőjének, Tittel Pál kalandos életén keresztül vezeti végig az olvasót, „Tittel Pál egri csillagász" címmel.

Nagy Andor–Pálos Zsófia: Egri püspökök és az oktatás a 18. században. In: "Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat. Eger, Líceum Kiadó, 2017.

A sorozat készítői a jövőben tervezett kiadványaival is a megalakult Eszterházy Károly Egyetemhez kötődő kulturális értékeket igyekszik a középpontba állítani és tisztelegni a közel 250 éve fennálló egri Líceum öröksége előtt.

Gál Tibor: Tittel Pál egri csillagász. In: "Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat. Eger, Líceum Kiadó, 2017. 

 

Egyház és társadalom. Válogatott tanulmányok a 2016. november 17-én, az egri Eszterházy Károly Egyetemen rendezett Egyház és társadalom konferencia előadásaiból.

Az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzata és az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport 2016. november 17-én szervezett konferenciát Egyház és társadalom címmel, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Az egri egyetem patinás épületében megrendezett tudományos fórum széles spektrumú tematikát ölelt fel az újkori magyar művelődés tárgykörében, különös tekintettel az egyházi személyekkel, tanítókkal és tisztviselőkkel kapcsolatos karriertörténeti, értelmiségtörténeti vagy hatástörténeti megfontolásokra. A Magyarországon működő, illetve a határon túli doktori iskolák hallgatói az Egyház és társadalom, illetve az Egyház és nevelés szekciókban oszthatták meg kutatási eredményeiket a konferencia résztvevőivel. A most megjelent tanulmánykötetben ugyanezen felosztást követve találhatóak meg az előadások írott változatai.

A kötet megjelenését az Eszterházy Károly Egyetem, Esterhazyanum Kutatócsoport „11466-4/2016/FEKUT" 2016. évi intézményi kiválósági támogatás (eredményes szervezeti egység, kiválósági hely) pályázata támogatta.

Mizera Tamás–Nagy Andor (szerk.): Egyház és társadalom. Válogatott tanulmányok a 2016. november 17-én, az egri Eszterházy Károly Egyetemen rendezett Egyház és társadalom konferencia előadásaiból. Eger, Líceum Kiadó, 2017.

 

Előkészületben:

  • Dr. Horváth István: Pyrker János László nevezetes egri munkái. In: "Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat. Eger, Líceum Kiadó, 2017.
  • Dr. Tengely Adrienn: Bartakovics Béla érsek, a kultúra mecénása. In: "Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat. Eger, Líceum Kiadó, 2017.
  • Dr. Bartók Béla: Eszterházy Károly püspök emlékezete Egerben 1925-ben. In: "Líceumi szellemiség" ismeretterjesztő sorozat. Eger, Líceum Kiadó, 2017.
  • Mizera Tamás – Nagy Andor – Verók Attila: A könyvkiadó egri Líceum. Történet és kiadványjegyzék. I-II. Kossuth Kiadó – Líceum Kiadó, 2017.

< Vissza