KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG – TUDÁSTRANSZFER-TÖRTÉNET

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 27.

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 "Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című pályázathoz több kutatócsoport, illetve kutatási program is csatlakozik a Történelemtudományi Intézeten belül.

Jelen kutatási program elsődleges célja az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének keretében működő Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék, a Történelemtudományi Doktori Iskola megfelelő alprogramja és az Esterhazyanum Tudományos Kutatócsoport tudományos produktivitásának növelése, illetve a felsőoktatási tudásbázis bővítése.

A kutatócsoport komplex és komparatív módon fordul a tudástranszfer történetének egyes kérdései felé. A csoport tagjai összehasonlító művelődéstörténeti vizsgálatokat folytatnak európai és Kárpát-medencei viszonylatban, a történeti Magyarország kisebb régiói, illetőleg akár egyes települései és intézményei között, de akár az egyes települések lakosságán belül kialakult csoportosulások kapcsolataira tekintettel is. A vizsgálatok a makrojelenségektől egészen a mikrovilág társadalmi és életmódbeli rezdüléseiig terjednek. A művelődés- vagy kultúrtörténet ernyője alatt könyv- és könyvtár-, olvasmány-, eszme-, művészet- és egyháztörténeti, valamint etnográfiai és ipartörténeti jelenségek vizsgálatát folytatjuk. A kutatócsoport legfőbb kérdései: hogyan, milyen utakon és módokon hagyományozódott át a felhalmozódott kulturális örökség egyik generációról a másikra a 16. századtól a 20. századig terjedő időszakban? Ennek az átörökítésnek milyen módjai és változatai alakultak ki? Milyen szelekciós tényezők azonosíthatók a tudásátadás során? Mi maradt meg máig, és mit veszítettünk el örökre?


< Vissza