NKFIH K112429 kutatócsoport

Utolsó módosítás: 2020. április 09.

Az Eszterházy Károly Egyetemen (2016. július 1. előtt Főiskolán) 2015 és 2020 között működött "A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárása és társadalomtörténeti elemzése" címet viselő NKFIH (OTKA) által támogatott kutatócsoport.

Az öt éves pályázati ciklus során feltártuk a dualizmus kori magyar országgyűlés teljes tagságát, mellyel kapcsolatban társadalomtörténeti elemzéseket készítettünk. Kutatásaink eredményeképp három monográfia, három szerkesztett kötet, egy archontológia és 39 tanulmány jelent meg. Kutatócsoportunk három tagja PhD fokozatot szerzett, egy pedig az MTA doktora lett. Négy konferenciát szerveztünk, ahol 97 előadás hangzott el. Kutatásainkat összehangoltuk más, párhuzamosan működő kutatócsoportok tevékenységével. Külön ki kell emelnünk a történetírás digitalizációjának terén megjelent, úttörő jellegű módszertani írásainkat.

A kutatásunk fontos eredménye az is, hogy kijelölte számunkra azt az irányt, melyben tovább kell dolgoznunk, és amelyre egy újabb pályázatot nyújtottunk be. Az országos lépték helyett a jövőben regionális alapú kutatásra készülünk.

A kutatócsoport záró beszámolóját és az általunk megjelentetett publikációkat, kiadványokat nyilvánosan elérhetővé tettük. Ezúton is köszönjük az NKFIH (OTKA) támogatását, amelynek segítségével ezt a tevékenységet végre tudtuk hajtani.

A kutatócsoport tagjai voltak (a képen szereplő sorrendben): Gerhard Péter, Szendrei Ákos, ifj. Bertényi Iván, Ballabás Dániel, Sidó Zsuzsa, Püski Levente, Fazakas László tudományos segéderő, Pap József vezető kutató, Tóth-Barbalics Veronika (takarásban), Ambrus László tudományos segéderő, Pál Judit.

 


< Vissza