Társadalmi-gazdasági változások ÉK-Magyarországon

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 27.

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 "Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen" című pályázathoz több kutatócsoport, illetve kutatási program is csatlakozik a Történelemtudományi Intézeten belül.

A kutatás középpontja a modernizáció, amely elsődleges jelentése szerint általános szociológiai és történelemelméleti meghatározás, másodsorban ez a huszadik századi autoriter és totalitárius rendszerek lehetséges öndefiníciója és történeti értelmezése, harmadszor pedig a hosszú 19. századi és rövid 20. századi Magyarország hangsúlyos nemzeti diskurzusa. Jelen kutatási program e három szempontrendszer szerint kívánja vizsgálat alá vonni a régió modernkori társadalmi és gazdasági fejlődését. A kutatók a történelemtudomány különböző területein tevékenykednek e cél érdekében és igyekszünk hallgatóinkat is ilyen irányba terelni és támogatni.

A kutatási program Magyarország egyik napjainkban is hátrányos helyzetű régióját, az északkelet-magyarországi térséget kívánja mélyen és széleskörűen megismerni és megismertetni. Az egyes régió-meghatározásokat alapul véve a kutatási program kiemelten a borsodi, hevesi és nógrádi területek elemzését végzi. A vizsgálat során alapvetően három kronológiai súlypontot határozunk meg. Lényeges vizsgálati cél az új országhatárok közé szorított Magyarország gazdasági és társadalmi változásainak helyi hatásainak és problémáinak sokoldalú feltárása. A huszadik század második felében végrehajtott erőltetett iparosítás egyes hullámainak társadalomra gyakorolt hatásai és következményei is számos feladatot adnak. Napjainkig ható tisztázandó komplex kérdés a szovjet típusú rendszer bukását követő transzformációs dezindusztrializáció, újfajta leszakadás. Természetesen nemcsak egyes helyi folyamatok felvázolása és regionális keretbe történő illesztése a cél, hanem mikrotársadalmi vizsgálatok révén a megjelenő és továbbélő társadalmi konfliktusok jellegét, természetét és következményeit is le akarjuk írni és elemezni akarjuk.

A kutatási program vezetője: Dr. Bartók Béla egyetemi docens. Tagjai Dr. Rainer M. János egyetemi tanár, Fábián Máté tanársegéd, Gál Máté és Péterffy Gergely doktorandusz hallgatók.


< Vissza